بلوار باهنر یاسوج روشن شد/ پایان عصر تاریکی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بلوار باهنر یاسوج روشن شد/ پایان عصر تاریکی به گزارش خبرنگار سایت احکام، بلوار باهنر یاسوج به عنوان یکی از نقاط مهم شهری، سال‌ها با معضل روشنایی مواجه بود.
طی روزهای گذشته با تلاش متولیان شهری، روشنایی به بلوار باهنر رسیده تا شاهد پایانی بر عصر تاریکی باشیم. امیدوارم از خبر بلوار باهنر یاسوج روشن شد/ پایان عصر تاریکی راضی بوده باشید.

بلوار باهنر یاسوج روشن شد/ پایان عصر تاریکی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۰۲ ۰۲:۳۸:۳۶