برگزاری ورزش پهلوانی به مناسبت سالگرد شهادت سردار
سلیمانی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برگزاری ورزش پهلوانی به مناسبت سالگرد شهادت سردار
سلیمانی
به گزارش خبرنگار سایت احکام، ورزش پهلوانی به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی در زورخانه امیرالمومنین (ع) شهر کرمانشاه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد. امیدوارم از خبر برگزاری ورزش پهلوانی به مناسبت سالگرد شهادت سردار
سلیمانی
راضی بوده باشید.

برگزاری ورزش پهلوانی به مناسبت سالگرد شهادت سردار
سلیمانی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۰۴ ۰۲:۴۲:۳۸