برپایی شبانه چادرهای امدادی در مناطق زلزله زده خوی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برپایی شبانه چادرهای امدادی در مناطق زلزله زده خوی به گزارش خبرنگار سایت احکام، خدمات رسانی و برپایی چادرهای امدادی به همراه اسکان زلزله زدگان در خوی همزمان با دومین شب از وقوع زمین لرزه ادامه دارد. امیدوارم از خبر برپایی شبانه چادرهای امدادی در مناطق زلزله زده خوی راضی بوده باشید.

برپایی شبانه چادرهای امدادی در مناطق زلزله زده خوی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۲۰ ۰۲:۳۹:۱۰