برنامه پزشکی خانواده از ۱۴۰۲ در کشور کلید می خورد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برنامه پزشکی خانواده از ۱۴۰۲ در کشور کلید می خورد به گزارش سوالات شرعی و احکام، حسن واعظی، در اجلاس معاونان درمان دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: این برنامه در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در حال اجرا است و از سال ۱۴۰۲ در کل کشور اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: برنامه عملیاتی پزشک خانواده و نظام ارجاع منطبق با طرح عدالت و تعالی درمان و برنامه ششم توسعه تدوین شده است.
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت اظهار داشت: جهت اجرای برنامه، استانداردها، پروتکل‌ها، راهنماهای بالینی، راهنماهای تجویز درمان و دستورالعمل نظام ارجاع الکترونیک (نوبت دهی الکترونیک) تدوین شده است.
واعظی افزود: در راستای ارائه نقشه نظام ارجاع بر اساس سطح بندی خدمات سلامت، نسخه ۰۲ دستورالعمل پزشک خانواده بر اساس اصول و ضوابط سطح بندی و نیز نظام ارجاع در سطح ۲ و ۳ در سطح کشور، مورد بازنگری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ۳۰ درصد مراکز ارائه دهنده خدمات سرپایی در حوزه دولتی است. همچنین ۸۰۰ کلینیک و درمانگاه دانشگاهی در سطح استان‌ها در حال ارائه خدمات هستند که در حال ساماندهی آن‌ها برای نظام ارجاع هستیم.
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت در خصوص اقدامات مورد انتظار از دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: تشکیل ستاد اجرایی و کارگروه نظام ارجاع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سطح استان و شهرستان‌ها، ارزیابی ظرفیت‌ها و بررسی وضعیت موجود زیرساخت‌های برنامه در سطوح دو و سه، ساماندهی مراکز درمانی سرپایی در بخش دولتی از جمله سامانه‌های نوبت دهی، ارائه خدمات و بازخورد، تدوین و ارائه نظام و نقشه ارجاع منطبق با نظام سطح بندی خدمات سلامت در کلیه سطوح استان با هماهنگی معاونت بهداشتی دانشگاه‌ها، از جمله این انتظارات است.
وی ادامه داد: همچنین برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع استقرار نوبت دهی الکترونیک بین همه سطوح و مدیریت نوبت دهی در کلینیک‌های ویژه، پیگیری اتصال سامانه‌های موجود و داده‌های پاراکلینیک سطوح یک و دو و سه (نظارت بر ثبت اطلاعات داشبورد نظام ارجاع)، نظارت بر نحوه اجرای برنامه و کمیت و کیفیت بازخورد بیماران ارجاعی از سطح یک توسط مراکز سطح دوم و سوم تحت پوشش دانشگاه باید صورت گیرد. امیدوارم از خبر برنامه پزشکی خانواده از ۱۴۰۲ در کشور کلید می خورد راضی بوده باشید.

برنامه پزشکی خانواده از ۱۴۰۲ در کشور کلید می خورد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۲۷ ۰۲:۳۷:۰۲