برنامه‌ریزی خوبی برای برگزاری دور دوم انتخابات صورت‌ گرفته
است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برنامه‌ریزی خوبی برای برگزاری دور دوم انتخابات صورت‌ گرفته
است
به گزارش سوالات شرعی و احکام، ابوطالب شفقت در جلسه شورای فرمانداران، اظهار داشت: طبق قانون دستگاه‌های اجرایی موظف هستند امکانات موردنیاز را برای برگزاری باشکوه انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
وی با تشکر از همراهی تمامی دستگاه‌ها و عوامل اجرایی در برگزاری دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: انتظار داریم با همراهی و هماهنگی دور دوم انتخابات را نیز به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم.
استاندار لرستان به جلسه شورای فرمانداران با رویکرد برگزاری باشکوه دور دوم انتخابات اشاره کرد و گفت: در این جلسه آخرین هماهنگی‌ها برای برگزاری انتخابات انجام شد.
شفقت، ادامه داد: در این جلسه برنامه‌های پشتیبانی و تدارکات بررسی شد.
وی افزود: خوشبختانه برنامه‌های پشتیبانی خوبی برای دور دوم انتخابات پیش‌بینی‌شده و با این روند انتظار داریم انتخابات باشکوهی را پیش رو داشته باشیم. امیدوارم از خبر برنامه‌ریزی خوبی برای برگزاری دور دوم انتخابات صورت‌ گرفته
است
راضی بوده باشید.

برنامه‌ریزی خوبی برای برگزاری دور دوم انتخابات صورت‌ گرفته
است  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۷-۰۲ ۰۲:۴۱:۰۶