برخورد قضایی با خاطیان مجتمع ورزشی مختلط لواسان/متصدی برکنار
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برخورد قضایی با خاطیان مجتمع ورزشی مختلط لواسان/متصدی برکنار
شد
عباس نوروزی، در گفت‌وگو با خبرنگار سایت احکام، در خصوص فیلم منتشر شده از مجموعه ورزشی شهدای لواسان که در آن مکان ورزشکاران آقا و خانم بدون حجاب و به صورت مختلط تمرین می‌کردند، گفت: پس از آگاهی از این اقدام رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
نوروزی از معرفی افراد خاطی توسط سرپرست شهرداری لواسان خبر داد و گفت: با این افراد برخورد قضائی و مسؤولان و متصدیان مجموعه ورزشی برکنار شده اند.
دادستان عمومی و انقلاب لواسانات عنوان کرد: با پایان تحقیقات پرونده جهت ادامه رسیدگی برای مرجع قضائی ارسال می‌شود. امیدوارم از خبر برخورد قضایی با خاطیان مجتمع ورزشی مختلط لواسان/متصدی برکنار
شد
راضی بوده باشید.

برخورد قضایی با خاطیان مجتمع ورزشی مختلط لواسان/متصدی برکنار
شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۲۴ ۰۲:۴۵:۰۶