بانوان کردستانی مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت
کردند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بانوان کردستانی مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت
کردند
سنندج_بانوان کردستانی از مردم ایران اسلامی به ویژه همشهریان خود خواستند تا با حضور پرشور در انتخابات برگ زرین دیگری به افتخارات این مرز و بوم بیفزایند. امیدوارم از خبر بانوان کردستانی مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت
کردند
راضی بوده باشید.

بانوان کردستانی مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت
کردند  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۷-۰۵ ۰۲:۴۵:۰۱