بازگشت ۱۰۹ جایگاه سوخت در کرمانشاه به مدار عرضه توزیع
بنزین

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بازگشت ۱۰۹ جایگاه سوخت در کرمانشاه به مدار عرضه توزیع
بنزین
پیمان بهرامی در گفتگو با خبرنگار سایت احکام از آخرین وضعیت جایگاه‌های عرضه سوخت در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: با تلاش‌های انجام شده تاکنون از ۱۳۱ جایگاه عرضه بنزین در استان کرمانشاه تعداد ۱۰۹ باب با رفع نقص مجدداً وارد مدار توزیع شدند.
وی افزود: در پی اختلالات پیش آمده در سامانه هوشمند توزیع سوخت در کشور با تلاش کارشناسان هم اکنون تا حد زیادی از جایگاه‌ها به حالت عادی خود بازگشته و توزیع سوخت را از سر گرفته‌اند.
مدیر شرکت پخش ملی فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه به رفع نقص در سایر پمپ‌های بنزین تاکید و تصریح کرد: بر اساس سرکشی‌ها و اطلاعات به دست آمده در سراسر استان تاکنون گزارشی مبنی بر کمبود بنزین، افزایش قیمت و تجمع رخ نداده و به زودی تمامی جایگاه‌های سوخت عرضه ۱۰۰ درصدی بنزین را خواهند داشت. امیدوارم از خبر بازگشت ۱۰۹ جایگاه سوخت در کرمانشاه به مدار عرضه توزیع
بنزین
راضی بوده باشید.

بازگشت ۱۰۹ جایگاه سوخت در کرمانشاه به مدار عرضه توزیع
بنزین  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۱۹ ۰۲:۳۷:۵۹