اینتر ۳ – میلان صفر / نراتزوری مقتدرانه قهرمان سوپرجام
ایتالیا شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اینتر ۳ – میلان صفر / نراتزوری مقتدرانه قهرمان سوپرجام
ایتالیا شد
تیم فوتبال اینترامشب موفق شد در سوپرجام ایتالیا میلان را در شهر ریاض با نتیجه ۳-۰ شکست دهد و برای دومین سال پیاپی فاتح سوپرجام ایتالیا شود. امیدوارم از خبر اینتر ۳ – میلان صفر / نراتزوری مقتدرانه قهرمان سوپرجام
ایتالیا شد
راضی بوده باشید.

اینتر ۳ – میلان صفر / نراتزوری مقتدرانه قهرمان سوپرجام
ایتالیا شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۱۹ ۰۲:۳۸:۳۰