انتقال۳۱تن پسماند ویژه وصنعتی از شهرستان ابهر به لندفیل های
تخصصی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر انتقال۳۱تن پسماند ویژه وصنعتی از شهرستان ابهر به لندفیل های
تخصصی
به گزارش سوالات شرعی و احکام، محمدرضا یافتیان روز شنبه گفت: در تاریخ ۸ دی ماه سال جاری حدود ۳۱ تن پسماندهای ویژه و صنعتی متعلق به دو واحد صنعتی شهرستان ابهر پس از طی مراحل صدور مجوز در سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست، به لندفیل تخصصی در استان اصفهان انتقال یافت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه این اقدام در راستای اجرای طرح جامع مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: انتقال پسماندها با نظارت کارشناسان محیط زیست صورت گرفته است.
یافتیان گفت: کارشناسان محیط زیست در سطح استان به صورت شبانه روزی فعالیت واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی را پایش و زیر نظر دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و ایجاد آلودگی، برابر قانون با واحدهای صنعتی آلاینده برخورد لازم صورت می گیرد. امیدوارم از خبر انتقال۳۱تن پسماند ویژه وصنعتی از شهرستان ابهر به لندفیل های
تخصصی
راضی بوده باشید.

انتقال۳۱تن پسماند ویژه وصنعتی از شهرستان ابهر به لندفیل های
تخصصی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۰۱ ۰۲:۳۸:۲۷