از تعیین و تکلیف وضعیت امدادگران تا تقویت ناوگان لجستیک هلال
احمر

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر از تعیین و تکلیف وضعیت امدادگران تا تقویت ناوگان لجستیک هلال
احمر
به گزارش سوالات شرعی و احکام، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر، که به دعوت اعضای کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی رفته بود، در دیدار با نمایندگان عضو این کمیسیون ضمن ارائه گزارش کامل از اقدامات هلال‌احمر در یک سال گذشته، از نمایندگان درخواست کرد که به بهبود وضعیت رفاه و شغل امدادگران با ۲۴۰ ساعت خدمت در پایگاه‌های هلال‌احمر، کمک کنند.
فرسوده بودن ناوگان امدادی و لزوم تقویت انبارهای امدادی هلال‌احمر برای پاسخ مناسب و به‌موقع به حوادث و بحران‌ها، از دیگر مباحث مورد تاکید کولیوند در این جلسه بود. امیدوارم از خبر از تعیین و تکلیف وضعیت امدادگران تا تقویت ناوگان لجستیک هلال
احمر
راضی بوده باشید.

از تعیین و تکلیف وضعیت امدادگران تا تقویت ناوگان لجستیک هلال
احمر  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۲۷ ۰۲:۳۸:۳۴