اردبیل صاحب ۲۳۷ کیلومتر بزرگراه شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اردبیل صاحب ۲۳۷ کیلومتر بزرگراه شد اردبیل – در مجموع عمر استان اردبیل، این دیار صاحب ۱۸۵ کیلومتر بزرگ‌راه بود که با تکمیل ۵۲ کیلومتر بزرگ‌راه فقط در ۵۰۰ روز نخست دولت سیزدهم، این میزان به ۲۳۷ کیلومتر افزایش یافت. امیدوارم از خبر اردبیل صاحب ۲۳۷ کیلومتر بزرگراه شد راضی بوده باشید.

اردبیل صاحب ۲۳۷ کیلومتر بزرگراه شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۲۸ ۰۲:۳۹:۱۴