اتفاق ناخوشایند برای کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران در لیگ
چین

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اتفاق ناخوشایند برای کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران در لیگ
چین
به گزارش سوالات شرعی و احکام، کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران همراه با سیچوآن در لیگ چین حضور دارد که در آخرین بازی نیز همراه با این تیم در ۱۹ دقیقه بازی، آمار ۱۳ امتیاز، ۱۰ ریباند و ۷ پاس منجر به گل را ثبت کرد.
کاپیتان پرافتخار بسکتبال ایران از ناحیه آشیل پا مصدوم شده است و فردا تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. امیدوارم از خبر اتفاق ناخوشایند برای کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران در لیگ
چین
راضی بوده باشید.

اتفاق ناخوشایند برای کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران در لیگ
چین  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۰۶ ۰۲:۴۷:۱۳