ابلاغ قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ابلاغ قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) به گزارش سوالات شرعی و احکام، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری» را که در جلسه علنی نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نفت، نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)» را که در جلسه علنی سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد. امیدوارم از خبر ابلاغ قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) راضی بوده باشید.

ابلاغ قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۳ ۰۲:۴۳:۳۱