آغاز برداشت گل محمدی از مزارع شهرستان بروجرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آغاز برداشت گل محمدی از مزارع شهرستان بروجرد به گزارش خبرنگار سایت احکام، جواد گودرزی روز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به برداشت گل محمدی در شهرستان بروجرد، اظهار داشت: متوسط برداشت گل محمدی در این شهرستان در هر هکتار ۲.۵ تن است.
وی عنوان کرد: در مجموع ۱۷۰ تن گل محمدی در این شهرستان برداشت می‌شود.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد، بیان داشت: از هر پنج تا شش تن گل محمدی در شهرستان بروجرد، یک کیلو اسانس گل محمدی تولید می‌شود.
گودرزی، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود که از مجموع ۸۳ هکتار از مزارع گل محمدی شهرستان بروجرد، ۱۷۰ تن گل محمدی برداشت شود. امیدوارم از خبر آغاز برداشت گل محمدی از مزارع شهرستان بروجرد راضی بوده باشید.

آغاز برداشت گل محمدی از مزارع شهرستان بروجرد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۰۶ ۰۲:۳۷:۱۷