آخرین وضعیت پرونده متهمان حادثه تروریستی کرمان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آخرین وضعیت پرونده متهمان حادثه تروریستی کرمان ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده متهمان حادثه تروریستی کرمان در حال پیگیری است. اغلب سرشاخه‌ها و حتی عوامل مرتبط با این پرونده شناسایی شدند. امیدوارم از خبر آخرین وضعیت پرونده متهمان حادثه تروریستی کرمان راضی بوده باشید.

آخرین وضعیت پرونده متهمان حادثه تروریستی کرمان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۱۵ ۰۲:۴۲:۱۴